Charków - architektura

markerA Synagoga Tempel w Charkowie Synagoga Bejt-Menachem w Charkowie, zwana również Chóralną albo Tempel - synagoga wzniesiona w latach 1909-13 na terenie Charkowa. Największa bożnica na Ukrainie i druga pod względem kubatury w Europie. Wzniesiono ją na miejscu domu należącego do kupca Zarudnego, któremu już w 1906 roku groziło za... Synagoga Tempel w Charkowie - zdjęcie

Więcej informacji o architektura

Odwiedź stronę informacyjną na temat architektura.
Możesz tam znaleźć krótki opis, najlepsze obiekty oraz linki do wszystkich ciekawych miejsc pogrupowane według miejsc występowania.

Nazwa Charków
Region Obwód charkowski
Kraj Ukraina (UA)
Populacja 1 449 000 mieszkańców

Kto odwiedza

Odwiedzono:
29.07.2012 - 29.08.2012

I napisał:
brak tekstu