Modernizm - definicja stylu architektonicznego

Co to jest Modernizm?

Przybliżony okres występowania (1900 - 1980)


Modernizm jest zjawiskiem heterogenicznym, którego paradygmatem są innowacyjność i rewolucyjność, poszukiwanie nowej estetyki. Jest to zespół kierunków przeciwstawnych historyzmowi. Pierwsze nurty, które w znaczący sposób wpłynęły na rozwój modernizmu to neoplastycyzm- De Stijl, konstruktywizm radziecki i Bauhaus. Bardzo istotne było również powstanie CIAM(Międzynarodowego Kongresu Architektury Nowoczesnej), który opracował Kartę Ateńską. Zawierała ona postulowane zasady nowoczesnego projektowania. Choć niełatwo określić podstawowe cechy modernizmu ze względu na jego wielowątkowość i skalę, niektóre własności zdają się pojawiać dość często, by móc uznać je za charakterystyczne. Przede wszystkim jest to rezygnacja ze zbędnej dekoracji (za Adolfem Loosem 'ornament to zbrodnia', jak również znane motto van der Rohe 'mniej znaczy więcej') oraz lekkość konstrukcji . W architekturze korzysta się z najnowszych dokonań technicznych i materiałów. Do projektowania wciąga się też urbanistykę czy wzornictwo przemysłowe, dla stworzenia całości architektonicznej od jednostki najmniejszej, aż po całe miasto. Forma następuje po funkcji, co skutkuje czystością układu dostosowanego do potrzeb użytkowników.

Miasta z projektami w tym stylu