Historyzm - definicja stylu architektonicznego

Co to jest Historyzm?

Przybliżony okres występowania (1800 - 1950)


Historycyzm jest często uznawany za późną odmianę klasycyzmu, coraz częściej odbierany jako odrębny kierunek stylowy. Można traktować go jako wyraz szacunku do tradycji i osiągnięć poprzednich pokoleń wyrażany w dokładnych kopiach stylowych. Czasowo zbiega się z romantyzmem. Oparty na prostocie i symetrii. Powstał w opozycji do rokoka, wzorując się między innymi na architekturze palladiańskiej. We Francji przeradza się w styl Ludwika VI i empire.

Miasta z projektami w tym stylu