Art Déco - definicja stylu architektonicznego

Co to jest Art Déco?

Przybliżony okres występowania (1920 - 1940)


Art Deco był popularnym stylem w sztuce zapoczątkowanym we Francji w latach 20. XIX wieku i trwającym przez lata 30. i 40. Był on odejściem od sztuki secesyjnej (znanej także jako Art Nouveau), która charakteryzowała się użyciem falistych, asymetrycznych linii. W przeciwieństwie do swojego poprzednika, styl Art Deco opierał się na zastosowaniu linearnej symetrii i geometrycznych kształtów. Styl ten czerpał inspirację ze wczesnych stylów awangardowych: konstruktywizmu, kubizmu, futuryzmu, a nawet z racjonalizmu i obejmował różne dziedziny sztuki: architekturę, projektowanie wnętrz, projektowanie przemysłowe, modę, biżuterię oraz sztuki wizualne, takie jak malarstwo, grafikę i film.

Miasta z projektami w tym stylu