Architektura Postmodernistyczna - definicja stylu architektonicznego

Co to jest Architektura Postmodernistyczna?

Przybliżony okres występowania (1970 - 2011)


Postmodernizm był reakcją na modernizm, który zaczęto uważać za odczłowieczony. Często inspirowany tematyką historyczną, nierzadko odnosi się do form semiotycznych czy tak zwanego podwójnego kodowania- z jednej strony budynek jest adresowany do osób o wysublimowanych gustach architektonicznych, z drugiej- odwołuje się do prostych skojarzeń i symboli. Zakłada się poszanowanie zróżnicowań społecznych i kulturowych czy uznanie równości poglądów. Stylistyka jest złożona, ze zmienną przestrzenią z niespodziankami pełną metafor i humoru. Następuje powrót do eklektyzmu i ornamentalizmu, dowodząc wrodzonej człowiekowi potrzeby dekorowania. W postmodernizmie odnaleźć można wiele nurtów jak historyzm, rewiwalizm bezpośredni, styl neorodzinny, styl współczestniczący, przestrzeń postmodernistyczna czy metafora.

Miasta z projektami w tym stylu