Architektura High-Tech - definicja stylu architektonicznego

Co to jest Architektura High-Tech?

Przybliżony okres występowania (1970 - 2011)


High-tech opiera się na tak zwanej estetyce maszyny: pierwszą estetykę tworzy szkielet, skóra i kości; druga to wyposażenie techniczne budynku, zmienność, komunikacja i samoregulacja. Duży wpływ na rozwój tego stylu miała grupa Archigram, która uważała za swą misję poszukiwanie nowych sposobów reagowania na zmieniający się świat, stworzenie miasta-robota. W projektach wykorzystuje się najnowsze zdobycze techniczne, często wyraźnie eksponowane w wyglądzie bryły. Dzięki zaawansowanym technologiom możliwe jest kreowanie rozległych wolnych przestrzeni, doświetlanie czy wentylacja problematycznych pod tym względem pomieszczeń. Pomimo że wizualny aspekt budynków high-tech jest bardzo zróżnicowany, zawsze łączy je wysoki poziom technicznego wyposażenia.

Miasta z projektami w tym stylu