Definicja materiału - cement

Co to jest cement? (stone)

Jest to materiał budowlany powstały z marglu lub wapnia i gliny poprzez wypalenie w piecu cementowym, a następnie zmielenie z gipsem. Stosowany jest do przygotowania zapraw cementowych i betonu. Stosowany jest w budownictwie oraz inżynierii lądowej.

Miasta z konstrukcjami, w których cement jest jednym z głównych materiałów