Definicja materiału - beton

Co to jest beton? (stone)

Materiał budowlany stosowany powszechnie. Tworzy się go poprzez połączenie cementu, różnego rodzaju żwiru, piasku i wody. Beton jest bardzo odporny na ściskanie, kruszenie i innego rodzaju procesy mechaniczne. Swoją siłę uzyskuje w wyniku procesu hydratacji. Beton jest używany do różnego rodzaju konstrukcji architektonicznych, budownictwa oraz inżynierii lądowej. Czasami w połączeniu z prętami stalowi ma zdolność do odchylania się przez co jest bardzie odporny na wszelkiego rodzaju zjawiska sejsmiczne.

Miasta z konstrukcjami, w których beton jest jednym z głównych materiałów