Strona informacyjna o kategorii ulica

Co to jest ulica? (construction)

wytyczona droga na obszarze zurbanizowanym. Współcześnie nadaje się jej oficjalną nazwę urzędową. Poruszają się po niej samochody oraz ludzie. Z boku zazwyczaj jest chodnik dla przechodniów. Występują różne rodzaje dróg w zależności od szerokości oraz struktury, przykładowo aleje.

Ulica występuje w miastach