Strona informacyjna o kategorii budowle militarne

Co to jest budowle militarne? (construction)

budynki, które pełnią funkcję obronną danego miejsca. Do tej kategorri zaliczyć można mury, wieże, niektóre zamki, cytadele, bramy wjazdowe do miasta, schrony, itd.

Budowle militarne występuje w miastach