Wilno - atrakcje turystyczne

markerA Bazylika archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie Bazylika archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie – katolicka bazylika w Wilnie, katedra archidiecezji wileńskiej, miejsce pochówku wielkich książąt litewskich, jednocześnie królów Polski (oba państwa łączyła do 1569 r. unia personalna, później do rozbiorów unia realna). Poc... Bazylika archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie - zdjęcie
markerB Zamek w Trokach Zamek w Trokach– zamek położony na jeziorze Galwe na Litwie w miejscowości Troki. Obiekt jest w znacznym stopniu rekonstrukcją z 2 poł. XX wieku. Zamek został wzniesiony w XIV–XV w. przez wielkiego księcia litewskiego Kiejstuta i jego syna Witolda, który w 1430 zmarł na zamku. Troki były w tym okre... Zamek w Trokach - zdjęcie

Wilno - Atrakcje turystyczne

Najstarsze konstrukcje