Romańska - definicja stylu architektonicznego

Co to jest Romańska?

Przybliżony okres występowania (1100 - 1400)


Architektura romańska łączy w sobie elementy bizantyjskie, rzymskie, syryjskie, armeńskie i z Azji Mniejszej. Jest bezpośrednio związana z budynkami kościelnymi i innymi obiektami sakralnymi. Budynki powstają głównie z ciosów kamiennych i przyjmują formy blokowe, o charakterze addycyjnym. Najbardziej typowymi elementami używanymi w tym okresie był łuk półkolisty i różne odmiany głowicy kostkowej. Układ stropów i sklepień kolebkowych kieruje uwagę wiernych na najważniejsze elementy wnętrza kościoła. Stopniowo proste formy stają się bardziej rozczłonkowane, tworząc podprzestrzenie na przykład za pomocą arkad. Bardzo istotny jest układ podpór wraz z popularnymi wówczas gurtami. Portale wejściowe najczęściej zakończone są półkoliście, z posągami po obu stronach. Liczne rzeźbienia w formie wykrzywionych twarzy, fantastycznych zwierząt i ornamentów mają zadanie odstraszające demony.

Miasta z projektami w tym stylu