Novecentisme - definicja stylu architektonicznego

Co to jest Novecentisme?

Przybliżony okres występowania (1906 - 1930)


Tak zwana Generacja 14 lub Novecentisme był ruchem powstałym w Katalonii, który opierał się modernizmowi. Postulatem było połączenie Poszanowania i Klasycyzmu dla stworzenia Idealnej Katalonii. Tworzenie doskonałości wyraża przede wszystkim niezachwiana proporcja i harmonia. Tworzenie powinno mięć swe źródło w wyobraźni artysty, a nie jego rozumowym postrzeganiu. Objawia się to między innymi odchodzeniem od form prostych i monotonnych czy rosnącym zainteresowaniem sztuką antyczna. Miasto staje się fascynującym elementem życia człowieka.

Miasta z projektami w tym stylu