Neo-Bizantyjski - definicja stylu architektonicznego

Co to jest Neo-Bizantyjski?

Przybliżony okres występowania (1840 - 1910)


Styl neobizantyjski jest stylem architektonicznym charakterystycznym dla lat 40. XIX wieku. Styl ten łączy elementy stylu bizantyjskiego z elementami stylu wschodniego i prawosławnego. Charakteryzuje się on użyciem łuków i kopuł z cegły i tynku.

Miasta z projektami w tym stylu