Architektura Wczesnochrześcijańska - definicja stylu architektonicznego

Co to jest Architektura Wczesnochrześcijańska?

Przybliżony okres występowania (100 - 700)


Styl w architekturze, który rozwijał się od I do VI wieku naszej ery. Dokładniej od czasu adwentu chrześcijańskiego w starożytnym Rzymie do inwazji barbarzyńców. Najbardziej charakterystycznymi obiektami są katakumby oraz bazyliki. Te drugie bazowały na prostokątnej nawie czasem zakończonej transeptem (nawą poprzeczną) w kształcie chrześcijańskiego krzyża. Atrium z fontanną oraz krużganek tworzyły wejście do budynku. Praktycznie wszystkie ważne budynki można znaleźć w Rzymie.

Polecane zabytki

Miasta z projektami w tym stylu