Definicja materiału - papier

Co to jest papier? (organic)

Włóknista masa pochodzenia organicznego, która powstaje w procesie flokulacji na skutek ułożenia na sicie włókien. Wytwarzany w formie arkuszy lub wstęgi nawiniętej na zwoje. Produkuje się go z celulozy, bali sosnowych, trzciny, bawełny, lnu, bambusa lub po wtórnym przetworzeniu makulatury.

Miasta z konstrukcjami, w których papier jest jednym z głównych materiałów