Definicja materiału - łupek

Co to jest łupek? (stone)

niejednoznaczne pojęcie opisujące grupę skał, wykazujących dobrą łupkowatość (złupkowacenie). Najczęściej określenie to dotyczy skał metamorficznych (łupek metamorficzny lub też łupek krystaliczny), lecz jest także powszechnie stosowane do skał osadowych o podobnym wyglądzie (łupek osadowy).

Miasta z konstrukcjami, w których łupek jest jednym z głównych materiałów