Definicja materiału - gips

Co to jest gips? (stone)

Minerał składa się z uwodnionego siarczanu wapnia, stosowany w budownictwie jako materiał wykończeniowy. Gips jest materiałem budowlanym biały i łatwy do kształtowania kiedy mokry. Po wyschnięciu tynk staje się sztywny jednak jest bardzo wrażliwy na wodę, dlatego stosuje się go zwykle wewnątrz budynków.

Miasta z konstrukcjami, w których gips jest jednym z głównych materiałów