Miasta z konstrukcjami, w których dachówka jest jednym z głównych materiałów