Strona informacyjna o kategorii kino

Co to jest kino? (culture, entertainment)

budynek lub sala, w którym odbywają się projekcje filmów. Kino może składać się z jednej lub wielu sali kinowych. Często też jest częścią większego kompleksu.

Kino występuje w miastach