Strona informacyjna o kategorii góra

Co to jest góra? (nature)

Formacja geologiczna której główną cechą charakterystyczną jest wysokość nad poziomem morza, która powinna przekraczać 300 metrów. Niższe góry są powszechnie nazywane "wzgórzami". Góry można pogrupować w grzbiety górskie lub masywy górskie. Góry fałdowe i zrębowe powstają w wyniku procesów orogenicznych, natomiast wulkaniczne w wyniku działalności wulkanicznej.