Strona informacyjna o kategorii budowla

Co to jest budowla? (construction)

Jest to każdy obiekt budowlany, który nie ma szczególnej wartości architektonicznej, np. budynek mieszkalny, biura, publiczne lub prywatne instytucje. W każdym poszczególnym okresie architektonicznym oraz kraju panował inny styl w jakim wznoszono budowle.