definicje planerGO

Grupa materiałów służy grupowaniu pojedyńczych materiałów
glina
glina jest to skała złożona z minerałów ilastych, kwarcu, skaleni oraz może zawierać substancje organiczne. Jej główną cechą charakterystyczną jest plastyczność. Po zmieszaniu z wodą i doprowadzenia do 800ºC staje się niezwykle twarda. Jest to niezbędny materiał w rzemiośle.
kamień
Jest to skupisko minerałów jedno- lub różnorodnych. Ze względu na sposób powstania wyróżnia się magmowe, osadowe i metamorficzne.
metale
Pierwiastki chemiczne charakteryzujące się dobrymi przewodnikami ciepła i energii elektrycznej. Mają dużą gęstość i w normalnej temperaturze mają postać stałą. Ich sole są elektrododatnimi jonami (kationami) w roztworze.
natura
Określenie "natura" odnosi się do zjawisk świata fizycznego, a także generalnie życia.
organiczne
Związki chemiczne, których cząsteczki molekularne posiadają węgiel, który łączy się z innym węglem lub wodorem. Zazwyczaj towarzyszą im inne pierwiastki, takie jak tlen lub azot. Naturalne związki organiczne są wytwarzane przez rośliny i zwierzęta i są przedmiotem badań biochemii.
piasek
Jest to ziarnisty materiał składający się z niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnych. Jego struktura (sypkość, ciężkość) jest zależna od średnicy cząstek. W połączeniu ze składnikami mineralnymi tworzy różne rodzaje gleb, ale przede wszystkim w czystej postaci występuje na plażach tworząc różne formy krajobrazowe. Jest używany, jako składnik różnych materiałów budowlanych (szkła, betonu).
plastik
Materiał syntetyczny uzyskany w wyniku polimeryzacji lub półnaturalnego procesu mnożenia atomów węgla w długie łańcuchy molekularne związków organicznych pochodzących z ropy naftowej i innych substancji naturalnych.

Zobacz listę wszystkich definicji